אורית גלילי

אז האמריקאים אשמים… כן, בטח

כשקמה ממשלת פתח חמאס חברו העיתונאים הישראלים בכלי התקשורת המובילים לפוליטיקאים המתלהמים והוקיעו את החיבור. זה למרות ששנים אותם פוליטיקאים מתלהמים האכילו אותנו במנטרה שאי אפשר להגיע להסדר שלום עם הגדה בלבד ועזה צריכה להיות בפנים.

ã'øàåøéú âìéìéöå÷øöéìåí : îùä ùé

איך מחדל המנהרות משרת את רה"מ ?

כרגיל, כל שיח שהשמאל מתחיל בו רק גורם לנתניהו להפוך לעוד יותר ועוד יותר ״מלך ישראל״ ולראש ממשלה שאין בלתו. מדהים אותי איך שהמרכז שמאל בישראל מגיש לנתניהו כל פעם מחדש את השלטון והוא הסייען הראשי למיתוג שלו של ראש ממשלה ללא אלטרנטיבה.

ã'øàåøéú âìéìéöå÷øöéìåí : îùä ùé

האם תהליך של התפכחות ?

כל מה שהממשלה שלנו סירבה לשמוע בשנים האחרונות – שמדינת ישראל הופכת להיות מצורעת בקהילת העמים בגלל סרבנותה לנהל בתום לב מו״מ מול העם הפלשתיני, יהיה מסוכסך ככל שיהיה – קורה עכשיו בין השאר בהחלטה של חברות התעופה הזרות לעצור לכאן את הטיסות.

אורית גלילי

תעמוד בזה ? כנראה שכן. אמאלה

אורית סטרוק אוכלת את הלב. לא רק שאיילת שקד ללא החיג׳אב היהודי, ועם החילוניות הצברית היפה משודרגת למעמד הפטריוטית הלאומנית הבכירה על ידי ראש ממשלת טורקיה, אלא שמזמן לא נראתה במחוזותינו חברת כנסת מקריאה בכזה סיפוק את התגובה שהכינה מראש בבית כקונטרה לדברי הצורר הטורקי.