ã'øàåøéú âìéìéöå÷øöéìåí : îùä ùé

האם תהליך של התפכחות ?

כל מה שהממשלה שלנו סירבה לשמוע בשנים האחרונות – שמדינת ישראל הופכת להיות מצורעת בקהילת העמים בגלל סרבנותה לנהל בתום לב מו״מ מול העם הפלשתיני, יהיה מסוכסך ככל שיהיה – קורה עכשיו בין השאר בהחלטה של חברות התעופה הזרות לעצור לכאן את הטיסות.

אורית גלילי

תעמוד בזה ? כנראה שכן. אמאלה

אורית סטרוק אוכלת את הלב. לא רק שאיילת שקד ללא החיג׳אב היהודי, ועם החילוניות הצברית היפה משודרגת למעמד הפטריוטית הלאומנית הבכירה על ידי ראש ממשלת טורקיה, אלא שמזמן לא נראתה במחוזותינו חברת כנסת מקריאה בכזה סיפוק את התגובה שהכינה מראש בבית כקונטרה לדברי הצורר הטורקי.

ã'øàåøéú âìéìéöå÷øöéìåí : îùä ùé

תרבות שלטונית – בלי נשים

גם התמונות ממשרד הביטחון שבהן נראה בבירור שאין אפילו אשה אחת לרפואה בצוותי ההתייעצות הממשליים במדינת ישראל ובדרגים הבכירים של זרועות הביטחון (למעט פקידות ככל הנראה) צריכה להטריד מאד את ציבור הנשים בישראל שמשום מה מקבלות זאת כמובן מאליו.