באופן מוזר המשענת שלי היתה דווקא נתניהו עצמו

מיקומך כאן