כיצד משפיע הימין הקיצוני על מינויו של שי ניצן לפרקליטות המדינה?

מיקומך כאן