orit1

ד”ר אורית גלילי-צוקר הנה יועצת פוליטית בעלת ניסיון רב. היא מייעצת לפוליטיקאים בדרגים שונים – מחברי מפלגה שאינם חברי כנסת, ועד לשרים בכירים ואישי מפתח בפוליטיקה הישראלית.

כמו כן, היא מעניקה שירותי ייעוץ אסטרטגי בתחומי התקשורת, הממשל והמדיניות גם לאנשי ציבור בכירים, לראשי עמותות הפועלים בחברה האזרחית, לחברות שונות ולאנשי עסקים שנמצאים בממשקים שונים עם כלי התקשורת, וצריכים לדעת כיצד למנף את כוחה של התקשורת לטובתם.

בוזי ברק
Benjamin_Netanyahu_portrait

בעבר העניקה ד”ר גלילי-צוקר ייעוץ פוליטי למספר בכירים ובהם:

 • אהוד ברק (2008-2009) – ייעוץ אסטרטגי לקמפיין מפלגת העבודה והעומד בראשה דאז, אהוד ברק. על פי המלצתה, הצטרף ברק לממשלת האחדות עם בנימין נתניהו כדי לכהן כשר ביטחון ולשמש ‘המבוגר האחראי’ בתוך הממשלה. תקופה זו מאפשרת לברק לעשות כעת קאמבק לחיים הפוליטיים.
 • יצחק הרצוג (2010 וגם 2015-2017)בשנת 2010: ייעוץ תקשורתי ופוליטי להרצוג בתקופתו כשר רווחה, עם כניסת מפלגת העבודה לממשלה.
  2015-2017: ביצוע מחקרים פוליטיים יישומיים לניתוח ולאיתור שינויים ומגמות בציבור כלפי השמאל-מרכז.
 • בנימין נתניהו (2010-2014) – הקמת צוות לתקשורת פוליטית עבור ראש הממשלה. ד”ר גלילי-צוקר עמדה בראש הצוות עד תחילת שנת 2014. במהלך תקופה זו חוזק המיתוג לנתניהו כ’מר ביטחון’ וכראש ממשלה אשר אין לו חלופה שלטונית. כמו כן, בתקופה זו נפתח דף הפייסבוק הפרטי של ראש הממשלה, שנחשב להצלחה גדולה מבחינתו.
 • מאז 2014 היא מייעצת לאישים מתוך המערכת הפוליטית ומסייעת להם לגבש אסטרטגיה כדי לחזק את מעמדם הפוליטי.

שירותי ייעוץ פוליטי – ממה הם מורכבים?

 • ניתוח הסביבה הפוליטית הרלוונטית – ניתוח הכולל מיפוי של שחקני המפתח (תומכים ומתנגדים) והאג’נדה שלהם. הניתוח מכסה את השחקנים המרכזיים – הן את החיצוניים והפנימיים למחנה / המפלגה הפוליטית.
 • חוזקות וחולשות – במהלך הייעוץ נעשה ניסיון למפות את החוזקות של הפוליטיקאי ולהדגישן בפני הפוליטיקאים האחרים, אמצעי התקשורת, וכנגזרת מכך גם בפני האזרחים. כמו כן, נעשים מיפוי לנקודות החלשות יותר של הפוליטיקאי וניסיון להסתירן.
 • יצירת בידול ומיתוג – אחת החוזקות של פוליטיקאי היא ההבחנה בינו לבין פוליטיקאים אחרים: בין אם בתפיסה ייחודית, בתכונות, בסגנון דיבור ועוד. המאמץ ליצור בידול יוצר ייחוד לפוליטיקאי, על אף שהוא מצוי בתוך מפלגה בעלת מסגרת רעיונית אחידה.
 • יצירת עולם תוכן – זיהוי הסוגיות והנושאים המרכזיים שצריכים להיות על סדר היום של הלקוח ופירוט שלהן. חשוב להבטיח שלמות וסינכרון בין המותג של הלקוח או אישיותו לבין הנושאים שהוא מזדהה איתם בכל אמצעי התקשורת השונים.
 • אסטרטגיות למינוף הכוח – לפוליטיקאי יש רעיון וחזון, אך כיצד הוא ימנף אותו? במסגרת הייעוץ הפוליטי, נעשית חשיבה אסטרטגית לטווח הארוך, שתסייע לפוליטיקאי למנף את רעיונותיו ולהפוך אותם למדיניות של ממש.