ד”ר אורית גלילי-צוקר, בעלת ניסיון והיכרות מעמיקה עם עולם התקשורת ועולם הפוליטיקה, מעניקה שירותי ייעוץ תקשורתי לפוליטיקאים ולגופים שונים, שמטרתם לשמור על תדמיתם החיובית ובמקרים של שינוי לרעה בתדמית, לתת מענה לכך. בעברה סיפקה ד”ר גלילי-צוקר שירות ייעוץ תקשורתי לפוליטיקאים בכירים, בהם ראש הממשלה בנימין נתניהו ויו”ר מפלגת העבודה יצחק הרצוג, בתקופתו כשר הרווחה ובתקופה הנוכחית ערכה עבורו את המחקר כיו”ר האופוזיציה.

הייעוץ התקשורתי ניתן מתוך הבנה שלתדמיתו של הפוליטיקאי השלכות הרות גורל על קידום האג’נדה שלו ויתרה מזאת, על המשך דרכו הפוליטית.

העידן שבו אנו חיים הוא עידן שמאופיין בריבוי ערוצים ובמידע זמין בתוך שניות, ולכן היחסים המורכבים בין התקשורת למושאי הסיקור שלה הופכים למורכבים עוד יותר. כיום, גם אם ישנו ניסיון ליצור נרטיב מסוים עבור פוליטיקאי או איש ציבור, הוא עלול להתהפך מיד על ידי כלי תקשורת כלשהם, מסורתיים וחדשים – ומכאן החשיבות העצומה לתחזוקת הנרטיב החיובי שלו, במיוחד במציאות החדשה של עולם המדיה.

מרכיביו של הייעוץ התקשורתי

  • יצירת תיבת מסרים – מהם המסרים שיועברו על ידי הפוליטיקאים? ייעוץ תקשורתי מקיף את מסגרת הנושאים שבהם יתבטא הפוליטיקאי באמצעי התקשורת. תיבת המסרים תסייע לתקשורת ולציבור להבין מהם תחומי מומחיותו של הפוליטיקאי ותהפוך אותו למעין ‘מומחה’ לתחומים אלו.
  • מיתוג מחדש של הדמות התקשורתית – במקרים מסוימים, מיתוגו של הפוליטיקאי לוקה בחסר; דמותו התקשורתית סובלת מחולשה מסוימת, או מחוסר אמינות; אירוע מן העבר מקשה עליו לשקם את תדמיתו, ועוד. במקרים אלו, מבוצע במסגרת הייעוץ התקשורתי מיתוג מחדש שנועד ליצור דמות תקשורתית משודרגת עבור הפוליטיקאי.
  • הבנה של מפת התקשורת ויצירת אסטרטגיה – במסגרת הייעוץ, ייעשה מיפוי של מפת התקשורת בישראל (ובמקרים מסוימים אף בעולם), ותיגזר ממנו אסטרטגיית פעולה מתאימה. לאור האסטרטגיה, יוחלט היכן הכי כדאי להופיע ובאיזה עיתוי.
  • הנמכת פרופיל מול פעילות אינטנסיבית – ייעוץ לפוליטיקאי באילו תקופות מומלץ להנמיך פרופיל, להתבטא פחות ולספק ציטוטי ‘אוף דה רקורד’ לתקשורת, ובאילו תקופות מומלץ לפעול באינטנסיביות מול הערוצים השונים ולספק הצהרות בשמו.
  • יצירת קמפיינים פוזיטיביים ונגטיביים – ייעוץ תקשורתי כולל בנוסף מחשבה על הקמפיינים הפוליטיים, הנחלקים לשני סוגים. בקמפיינים פוזיטיביים תיעשה הדגשה של הפוליטיקאי ויתרונותיו ואילו בקמפיינים נגטיביים יוכפשו היריבים הפוליטיים, השקפת עולמם ודרך פעולתם.