ד”ר אורית גלילי-צוקר מספקת שירותי מחקר יישומי לפוליטיקאים ולמפלגות פוליטיות, דמויות ציבוריות וארגונים. מחקר המותאם ללקוח הוא מרכיב קריטי לקמפיין מוצלח והכרחי לשמירה על דעת קהל ותפיסה חיובית בקרב הציבור.

כך לדוגמא, ד”ר גלילי-צוקר עובדת כרגע בשיתוף פעולה עם חבר כנסת מטעם מפלגת “יש עתיד” ועם מועמד שיתמודד בבחירות לראשות מפלגת העבודה.

שירותי המחקר היישומי כוללים סיוע שוטף לאורך כל התהליך:

  • הגדרת היקף המחקר – פרמטר זה יתבסס על שיחות עם הלקוח ומטרותיו, או מטרותיה. היקף המחקר יוגדר, כולל קהל היעד ופרמטרים מרכזיים אחרים.
  • ביצוע המחקר – המחקר מבוצע בשיתוף פעולה עם מכוני סקרים מובילים ואם יש צורך, גם בשיתוף פעולה עם מוסדות אקדמיים רלוונטיים.
  • גזירת אסטרטגיית הפעולה – בהתבסס על תובנות המחקר, נגזרת האסטרטגיה לטווח הארוך בשיתוף פעולה עם הלקוח. האסטרטגיה היא מעשית ומכילה אלמנטים טקטיים, לדוגמא: איך לפעול במהלך הקמפיין? מה צריכים להיות המסרים של הלקוח? איך הם יכולים להיות מופצים לקהל באופן יעיל?
  • גיבוש תכנית אסטרטגית המבוססת על תובנות המחקר – גיבוש זה נעשה בתהליך מותאם ומתפתח יחד עם הלקוח. האסטרטגיה היא מעשית וכוללת אלמנטים טקטיים כגון איך לפעול במהלך הקמפיין, מה צריכים להיות המסרים שבהם הלקוח מתמקד ואיך הם יכולים להיות מופצים באופן יעיל.
  • הערכת האסטרטגיה – בשלב ביניים בקמפיין, מבוצעת הערכת מצב על מנת להבין את השפעת האסטרטגיה שנבחרה ומבוצעות התאמות במידת הצורך.